Mr.BradleyTran Earth

Article Sao Việt ngủ gật.
Sao Việt trông rất "dễ thương" ở những khoảnh khắc ngủ gật hiếm thấy.Khán giả vốn quen thuộc với hình ảnh lộng lẫy, trau chuốt mỗi khi xuất hiệ…
2013-06-11